X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
آزمون آیین نامه مقدماتی
امتحان سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی برای داوطلبان و متقاضیان گواهینامه رانندگی پایه سوم . نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی رانندگی را بخوانید .ادامه مطلب...
امتحان شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی pdf راهنمایی و رانندگی 

رانندگان هنگام مشاهده این خطوط چه کاری باید انجام بدهند؟

1- با سرعت عبور کنید

  2- رانندگان از سرعت خود کم کرده و با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کنند

  3- رانندگان سرعت خود را کاهش داده و با احتیاط گردش به راست کنند

  4- توقف کامل نمایید و با رعایت احتیاط ، سرعت کم، رعایت حق تقدم عبور کنید

2. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام شود؟

  1- خلاص کردن دنده،تنظیم صندلی،بستن کمربند،روشن کردن

  2- تنظیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن

  3- گرفتن کلاج با پای چپ

  4- هیچکدام

3. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

رانندگی در مه مانند رانندگی……


  1- با دید محدود است

  2- با چشم بسته است

  3- با احتیاط زیاد است

  4- هیچکدام

4. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است؟


  1- با یک دست فرمان و با دست دیگر دنده را می گیریم

  2- با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم

  3- با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان

  4- با هر دو دست محکم فرمان را در پایین نگه می داریم

5. سوال 1 امتیاز

در حین رانندگی و در صورت خستگی بایست…..

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با پاسخ

  1- سرعت را کم کرد و به راه ادامه دهیم

  2- به محض توانستن اتومبیل را متوقف کنید و در معرض هوای تازه قرار بگیرید

  3- با رعایت حق تقدم تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید

  4- بر سرعت خود می افزائیم تا زودتر به مقصد برسیم

6. سوال 1 امتیاز

شما با سرعت 60 کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلوئی چند طول اتومبیل باید باشد؟


  1- 8

  2- 6

  3- 12

  4- 9

7. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

انواع خط کشی خیابانها عبارتند از خط کشی……..و خط کشی……


  1-مورب-مقطع

  2- طولی- عرضی

  3-ممتد -زیگزاگ

  4-مقطع- ممتد

8. سوال 1 امتیاز

در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز در روز…..کیلومتر در ساعت و در شب…..کیلومتر در ساعت می باشد؟


  1- 95-85

  2- 90-80

  3- 75-85

  4- 80-70

9. سوال 1 امتیاز

فاصله شما و اتومبیل جلوئی در راه خشک چند ثانیه می باشد؟


  1- 2 ثانیه

  2- 3ثانیه

  3- 4ثانیه

  4- 5ثانیه

10. سوال 1 امتیاز

تابلو های منع کننده به رنگ….. و تابلو ها در آزاد راهها به رنگ….و در بزرگراهها به رنگ…..می باشد


  1- قرمز-سبز-آبی

  2- قرمز - آبی - سبز

  3- قرمز-سیاه-سبز

  4- سبز-آبی- قرمز

11. سوال 1 امتیاز

تابلو های راهنمایی که فرمانی صادر می کند به چه شکل است؟


  1- مستطیل با حاشیه قرمز

  2- مثلث با حاشیه قرمز

  3- مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز

  4- دایره با حاشیه قرمز

12. سوال 1 امتیاز

کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟


  1- محاسبه زمان

  2- تخمین مسافت با وسیله نقلیه جلوئی

  3- تست موتور

  4- موارد 1 و 3

13. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

چه عاملی می تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟


  ترمز های ضد قفل

  وجود پشت سری

  فرمان قابل انعطاف

  صندلی مجهز به بالشتک هوا

14. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

مراحل اساسی که در هنگام تصادف و آسیب جدی شدید لازم است اتخاذ شود عبارتند از:


  1- حفظ صحنه تصادف

  2- آگاه ساختن مراجع ذیصلاح

  3- مراقبت نمودن از مجروحین

  4- هر سه مورد فوق

15. سوال 1 امتیاز

هنگامیکه در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلوئی بیش از 150 متر باشد……


  1-از نور پایین استفاده می کنیم

  2- چراغها را خاموش میکنیم

  3-از نور بالا استفاده میکنیم

  4-از هر نوری که خواستیم استفاده میکنیم

16. سوال 1 امتیاز

خطوط شکل زیر در کجا رسم میشود و به چه معناست؟

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست چیست ؟


   1-خطر سقوط در آب

  2- خطر سقوط در دره

  3- خطر سقوط

  4-هر سه مورد

2. سوال 1 امتیاز

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است حق تقدم عبور دارد بر ……….


  1-وسیله نقلیه در حال جلو رفتن (عقب، جلوکردن)

  2-وسیله نقلیه در حال دور زدن

  3-وسیله نقلیه در حال توقف یا در حال شروع حرکت

  4-هر سه موارد صحیح است

3. سوال 1 امتیاز

وجود تابلویی به شکل زیر در جاده به چه معناست ؟  1-تنها باید با سرعت مشخص شده در تابلو رانندگی کنید

  2-سرعت مذکور حداقل سرعتی است که توصیه می شود

  3-نباید از سرعت نشان داده شده در تابلو تجاوز کنید

  4-سرعت مذکور برای شرایط مختلف جاده و آب و هواست

4. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

در خیابان یک طرفه باید در کدام سمت اتومبیل را پارک کرد ؟


  1-در خیابان یک طرفه نمی توان پارک کرد

  2-چپ

  3-در هر دو طرف پارک شود مانعی ندارد

  4-راست

5. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-به طرف بیمارستان

  2- توقفگاه بیمارستان

  3-بیمارستان

  4-گزینه های 1 و 3 صحیح است

6. سوال 1 امتیاز

راننده قبل از حرکت اتومبیل موظف است ……….


  1-از داشتن بنزین مطمئن شود

  2- از بسته بودن کمربند ایمنی خود و دیگر سرنشینان مطمئن گردد

  3-آب و روغن ماشین را کنترل نماید

  4-ترمزهای خود را کنترل نماید

7. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست؟


  1-زیرگذر یا روگذر

  2-راهروی مخصوص عابرین

  3-پل هوایی و تونل زیرگذر پیاده

  4-مسیر مخصوص عابرین پیاده

8. سوال 1 امتیاز

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟


  1-از یکصد متر مانده به مدخل تونل ها و پل ها تا انتها آنها سبقت ممنوع است

  2-از پنجاه متر مانده به پیچ ها تا پنجاه متر بعد از آن یا در تقاطع راه ها و راه آهن سبقت ممنوع است

  3-سبقت برای اتوبوس و کامیون در جاده خارج شهر ممنوع است

  4-سبقت برای اتوبوس و کامیون در جاده خارج شهر ممنوع نیست

9. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-رعایت حق تقدم

  2- خطر کولاک و مه

  3-خطر

  4-علامت تعجب

10. سوال 1 امتیاز

تنها زمانی می توانید از تلفن همراه استفاده کنید که :


  1-در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

  2-فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید

  3-وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد

  4-نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد

11. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

روشن بودن چراغ زرد به چه معناست ؟


  1-آماده ادامه مسیر باشید

  2-در پشت خط ایست بایستید

  3-اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید

  4-اگر راه باز باشد ادامه مسیر دهید

12. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

بهترین نوع دور زدن در خیابان های کم عرض ……….


  1-دور یک فرمان

  2-حرکت با دنده عقب

  3-دور دو فرمان

  4-هیچکدام

13. سوال 1 امتیاز

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟  1- تقاطع جاده و راه آهن با راه بند نصب در 300 متری

  2- تقاطع جاده و راه آهن نصب در 300 متری

  3- تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند نصب در 300 متری

14. سوال 1 امتیاز

پس از سبقت چه زمانی می بایست به خط اولیه بازگشت ؟


  1-وقتی به اتومبیل مقابل نزدیک می شوید

  2-هنگامی که از اتومبیلی که از آن سبقت گرفتید گذشته باشید

  3-پس از زدن راهنما و اطمینان از عبور اتومبیل کناری

  4-زمانی که چراغ های بزرگ اتومبیلی را که از آن سبقت گرفته اید در آینه داخل اتومبیل مشاهده کنید

15. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-به ایستگاه اتوبوس نزدیک می شوید

  2-توقف در ایستگاه اتوبوس ممنوع

  3- ایستگاه

  4-ایستگاه اتوبوس

16. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم با اتومبیلاست که به سمت ……………. گردش میکند


  1-راست

  2-چپ

  3-هیچکدام

17. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-راهنما در راه فرعی

  2-راهنما در جاده

  3-راهنما در راه اصلی

  4-راهنمای مسیر

18. سوال 1 امتیاز

اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید ؟


  1-در طول روز

  2-زمانی که به آزمایش رانندگی می روید

  3-هیچ وقت

  4-در شرایط اضطراری

19. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت ممنوع

  2-پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

  3-حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

  4-هیچکدام

20. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراهها چیست ؟


  1-سبز

  2-سبز و مشکی

  3- زرد

  4-قرمز

21. سوال 1 امتیاز

کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم آن است که پیچهایی در جلو وجود دارد ؟  1-شکل شماره 2

  2-شکل شماره 3

  3-شکل شماره 1

  4-شکل شماره 4

22. سوال 1 امتیاز

به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام دهید ؟


  1-دنده را تعویض کرده و سریعا ترمز کنید

  2-فرمان را شل بگیرید ولی محکم ترمز کنید

  3-فرمان را به شدت و محکم بگیرید و اجازه دهید اتومبیل خودبخود توقف کند

  4-ترمز کرده و سریعا توقف کنید

23. سوال 1 امتیاز

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟  1-بن بست

  2-انتهای بزرگراه

  3-آزاد راه

  4-پایان آزاد راه

24. سوال 1 امتیاز

معنی تابلو زیر چیست ؟  1- بن بست

  2- خط عبور برای گریز

  3- سمت راست بن بست

  4- هیچکدام

25. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟


  1-حداقل سرعت در خطهای عبور

  2-ابتدای حداکثر سرعت در بزرگراه

  3-حداکثر سرعت در خطهای عبور

  4-هیچکدام

26. سوال 1 امتیاز

علائم زیر که در آزاد راهها نصب می گردد به چه معنی است ؟  1-فاصله شما را تا خروجی بعدی نشان می دهد

  2-فاصله تا تلفن بعدی را نشان می دهد

  3-فاصله شما را تا پل نشان می دهد

  4-نشان دهنده محل بازرسی پلیس است

27. سوال 1 امتیاز

زمانی که تابلوی مقابل را می بینید چگونه عمل می کنید ؟  1-فقط زمانی که کودکانی از خیابان عبور می کنند توقف می کنید

  2-توقف می کنید، حتی اگر راه باز باشد

  3-فقط زمانی که ترافیک است توقف می کنید

  4-فقط زمانی که چراغ قرمز روشن است توقف می کنید

28. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-ابتدای حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت

  2-منطقه حداکثر سرعت

  3-منطقه محدودیت سرعت

  4-محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

29. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-محل عبور عابرین

  2-گذرگاه پیاده

  3-محل عبور اطفال

  4-خط کشی مخصوص عابرین پیاده

30. سوال 1 امتیاز

کدام یک از علائم روبرو شما را از انجام عملی باز می دارد ؟  1-شکل شماره ۲

  2-شکل شماره ۳

  3-شکل شماره ۱

  4-شکل شماره ۴


  1-در طول خیابانها و برای عابر پیاده در طول راه کشیده می شود

  2-در خیابانها اصلی و به معنای عبور عابرین پیاده است

  3- در محلهای معینی از راه برای عابرین پیاده در عرض راه کشیده می شود

  4- هیچکدام

17. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

مفهوم خطوط شکل زیر چیست ؟


  1- شکل صحیح تقاطع بزرگراهها و پیچها

  2- طریقه صحیح ورودی و خروجی جاده ها

  3- نمایشگر تغییر مسیر دایره ای شکل و خطوط کاهش و افزایش سرعت

  4-نمایشگر قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی و خط کاهش سرعت و افزایش سرعت

18. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

در شکل روبر حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟  1- کامیون-دوچرخه

  2-قرمز-کامیون

  3-قرمز-دوچرخه

  4-قرمز-آبی

19. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-پایان محدوده سرعت

  2-پایان منطقه توقف دوبل

  3-پایان سبقت ممنوع

  4-ابتدای سبقت ممنوع

20. سوال 1 امتیاز

هنگامی که پلیس دست راست خود رابصورت قائم بالا نگه داردبه معنای این است؟


  1-رانندگان بایستند

  2-رانندگان با سرعت عبور کنند

  3-بعد از عبور درپشت او بایستند

  4-رانندگان در 4 طرف تقاطع باید پشت خط ایست توقف نمایند

21. سوال 1 امتیاز

در تقاطع شکل زیر حق تقدم عبوربا کدام وسیله است؟(آمبولانس در حال ماموریت)  1- آمبولانس-صورتی-مشکی

  2- آمبولانس-مشکی-صورتی

  3- مشکی-آمبولانس-صورتی

  4- مشکی-صورتی-آمبولانس

22. سوال 1 امتیاز

تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟  1- هدایت مسیر با جدا کننده

  2-بن بست

  3-جریان همگرا

  4-تقاطع فرعی به اصلی

23. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-فقط عبور کامیون

  2-عبور کامیون ممنوع

  3-مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

  4-گزینه1و2

24. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-برآمدگی

  2- دست انداز

  3- چاله

  4-هیچکدام

25. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1- سربالایی خطرناک

  2- سرازیری خطرناک

  3-شیب سرازیری ده درصد

  4-شیب سربالائی ده درصد

26. سوال 1 امتیاز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟  1-به میدان نزدیک میشوید

  2-میدان

  3-جهت عبور در میدان

  4- هیچکدام

27. سوال 1 امتیاز

مفهوم شکل مستطیل پرچمی در علائم عبور ومرور چیست؟


  1-برای تابلو های دستوری و خدماتی

  2-علائم هشدار برای مدرسه

  3-معمولا برای علائم راهنما

  4-هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

28. سوال 1 نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

رنگ قهوه ای در علائم عبور ومرور به مفهومی ایست؟


  1-راهنما برای مناطق اداری وآموزشی و خدماتی

  2-حرکات مجاز ،راهنمای مسیر در اماکن مذهبی

  3-علامت دستوری و راهنمای مسیر

  4-راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

29. سوال 1 نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 

به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید،کامیون در حال گردش به راست و وارد شدن به یک جاده باریک است.چه اقدامی می کنید؟


  1-آماده می شوید پشت سر او بایستید

  2-از او سبقت میگیرید

  3-به طرف راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه می دهید

  4-قبل از اینکه کامیون وارد جاده شود با سرعت از او سبقت میگیرید

30. سوال 1 امتیاز

جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پلاک اتومبیل ها را بخوانید؟

1. سوال 1 امتیاز

گواهینامه را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟


  الف. پلیس ترافیک

  ب. پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف

  ج. بازرس اتومبیل

  د. مامور ترافیک

2. سوال 1 امتیاز

در جاده اتومبیل شما دچار نقص گردید برای هشدار دیگران تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای از اتومبیل خود قرار می دهید؟


  الف. 5 متری

  ب. 25 متری

  ج. 70 متری

  د. 100 متری

3. سوال 1 امتیاز

نحوه بارگیری تریلر ها به نحوی باید باشد که: ؟


  الف. بارها به صورت متوازن توزیع و خوب بسته شود

  ب. بارها عمدتا در نزدیکی چرخها بارگیری شود

  ج. بار عمدتا در بخش عقب قرار می گیرد

  ج. بار ها در بخش جلوی تریلر قرار گیرد

4. سوال 1 امتیاز

آیا اجازه دادن به کودکان برای نشستن در پشت صندلی های عقب اتومبیلهای استیشن صحیح است؟


  الف. بله اگر بتوانید آنها را ببینید

  ب. بله اگر زیر 11 سال باشد

  ج. خیر در هیچ شرایطی

  د. خیر مگر صندلی های دیگر پر باشد

5. سوال 1 امتیاز

هوا طوفانی است و شما پشت سر موتوری قرار دارید و قصد سبقت دارید چکار می کنید؟


  الف. بلافاصله سبقت می گیرید

  ب. کاملا فاصله می گیرید

  ج. به موازات موتور سوار حرکت می کنید

  د. به موتور سوار نزدیک می شوید

6. سوال 1  نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

در حال رانندگی لاستیک اتومبیل می ترکد چکار می کنید؟


  الف. جهت توقف اتومبیل از دنده معکوس استفاده می کنید

  ب. با دست علامت توقف دهید و از دنده معکوس استفاده کنید

  ج. به آرامی کنار کشیده و در حاشیه توقف نموده فرمان را برای کنترل وسیله نقلیه به شدت و محکم می گیرید

  د. با شدت هر چه تمام تر ترمز کنید

7. سوال 1 امتیاز

در راه دچار حادثه شده اید تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای قرار می دهید؟


  الف. 10 متری

  ب. 20 متری

  ج. 50 متری

  د. 70 متری

8. سوال 1 امتیاز

چه موقع از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده می کنید؟


  الف. زمانیکه در تاریکی بدون چراغ بزرگ حرکت می کنید

  ب. زمانیکه برای خرید بر روی خطوط زرد دوبل توقف کرده اید

  ج. زمانیکه به صورت موقت و یا اضطراری توقف کرده و ترافیک را متوقف نمودید

  د. زمانیکه به آرامی رانندگی می کنید و به دنبال آدرسی می گردید

9. سوال 1 امتیاز

موتور سواران نسبت به رانندگان دیگر آسیب پذیرترند برای اینکه ؟


  الف. با سرعت بیشتری پیچها را طی می کنند

  ب. تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد

  ج. نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرد

  د. سرعت آنها از اتومبیلها سریعتر است

10. سوال 1 امتیاز

مفهوم رنک سبز در علائم رانندگی چیست؟


  الف. منع کننده یا ایست

  ب. هشدارهای عمومی

  ج. راهنما برای مناطق تفریحی

  د. حرکات مجاز

11. سوال 1  نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

مفهوم شکل پنج ضلعی در علائم چیست؟


  الف. علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان

  ب. عائم برای تابلو های دستوری

  ج. علائم دستوری بازدارنده

  د. برای تابلوهای ایست

12. سوال 1 امتیاز

در کدام موقعیت زیر باید اتومبیل را متوقف کنید؟


  الف. در حریم تقاطع

  ب. در گذرگاه

  ج. در تقاطعهای که دارای خط دوبل منقطع باشد

  د.زمانیکه تصادف منجر به جرح و یا فوت شده باشد یا پشت چراغ قرمز یا زمانیکه پلیس فرمان داده باشد

13. سوال 1 امتیاز

برای کدام مورد زیر چراغهای هشدار دهنده باید روشن باشد؟


  الف. زمانیکه لازم است در پیاده رو پارک کنید

  ب. زمانیکه به صورت دوبل پارک کنید

  ج. زمانیکه نیاز به جلب توجه سایر رانندگان دارید

  د. زمانیکه در بزرگراه سرعت خود را برای خطری که در جلوی شما قرار دارد کم می کنید

14. سوال 1 امتیاز

بعد از ورود به میدان قصد ادامه مسیر مستقیم دارید چکار می کنید؟


  الف. به هیچ وجه علامت نمی دهید

  ب. زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای راست بزنید

  ج. با توجه به چراغ راهنما و حق تقدم حرکت کرده و از میدان خارج شوید

  د. زمانیکه به میدان نزدیک می شوید راهنمای چپ بزنید

15. سوال 1 امتیاز

در کدام محل است که نباید پارک کنید؟


  الف. در خیابانهای اصلی

  ب. در خیابانهای فرعی

  ج. در خیابانهای یکطرفه

  د. در 15 متری تقاطع ها و ایستگاه اتوبوس

16. سوال 1  نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی 

قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزاد راهها چیست؟


  الف. همیشه از سمت راست برانید مگر آنکه قصد سبقت داشته باشید

  ب. از باندی استفاده کنید که کمترین ترافیک را دارد

  ج. از سمتی سبقت بگیرید که خلوت باشد

  د. با سرعت بیش از 90 کیلومتری در ساعت رانندگی نکنید

17. سوال 1 امتیاز

یک چراغ قرمز راهنمایی به معنی …؟


  الف. باید پشت خط ایست توقف کرده و منتظر باشید

  ب. شما باید بایستید مگر بخواهید گردش به چپ کنید

  ج. چنانچه می توانید بی خطر ترمز کنید بایستید

  د. با احتیاط عبور کنید

18. سوال 1 امتیاز

دلیل استفاده از دنده سنگین در شرایط بد جوی چیست؟


  الف. در موقع ترمز از سرعت کمتری برخوردار باشید

  ب. جهت ممانعت از لغزش چرخها

  ج. بدلیل اینکه دور زیاد موتور باعث لغزش چرخها نشود

  د. در صورت لغزش استفاده از دنده پایین تر امکان پذیر باشد

19. سوال 1 امتیاز

رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر و چراغ گردان می باشند؟


  الف. در همه مواقع

  ب. به دلخواه راننده

  ج. برای انجام ماموریتهای مهم و فوری

  د. در هنگام مواجه با خطر

20. سوال 1 امتیاز

امتحان پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی 96 + فنی با جواب رایگان
hdaneshjoo.ir/9057/نمونه-سوالات-آزمون-اصلی-آیین-نامه-راهن/
Translate this page
Feb 14, 2018 - سوالات آیین نامه اصلی بخش فنی به شما کمک می کند تا قبل از برخورد با سؤالات، با احتمال بیشتری آنها را پیش بینی کنید. آزمون آیین نامه اصلی رانندگی نسبت به آزمون مقدماتی، دارای سوالات فنی تری است. تعداد و نحوه ی مطرح شدن این سوالات قابل پیش بینی نیست، اما می توانید با بررسی سوالات فنی آیین نامه به ...
نمونه سوالات و آزمون آنلاین مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با جواب
آزمون.com/آزمون-های-مقدماتی/
Translate this page
در راه رسیدن به گواهینامه اولین آزمون پیش روی شما آزمون مقدماتی است که معمولا توسط آموزشگاه ها برگزار می شود و هنرجو پس از قبولی در این آزمون جهت شرکت در آزمون نهایی که توسط افسر ویژه ی راهنمایی و رانندگی برگزار می شود، معرفی می شود. ما در این بخش ۱۸ آزمون در دو دسته بندی آزمون های مقدماتی ضروری و آزمون های مقدماتی تکمیلی برای ...
دانلود سوالات آیین نامه رانندگی با جواب - تضمین شده | sarina sarin ...
https://www.linkedin.com/.../دانلود-سوالات-آیین-نامه-رانندگی-با-ج...
Translate this page
Jan 3, 2018 - آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان | تست آنلاینهدف وب سایت آموزشگاه آنلاین آیین نامه رانندگی ایرانیان،آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جدیدترین آزمون های آیین نامه مقدماتی واصلی سال 1396 با پاسخنامه می باشد.نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب،سوالات آیین نامه رانندگی اصلی با جواب، نمونه سوالات ایین ...
سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی - زوم تک
https://zoomtech.ir/the-toughest-driving-license-questions/
Translate this page
سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی : همه ی کسانی که برای دریافت گواهینامه پایه ۳ به آموزشگاه ها مراجعه می کنند باید آیین نامه را با نمره قبولی پشت سر بگذارند.در ادامه این پست به سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی اشاره کرده ایم که می تواند در قبولی شما کمک فراوانی داشته باشد.با زوم تک همراه شوید ... ازمون مقدماتی راهنمایی رانندگی.
سوالات آیین نامه مقدماتی
drivingregulations.parsiblog.com/
Translate this page
1 آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی با جواب. حداکثر سرعت مجاز انواع سواری ها و اتوبوس ها در آزادراهها به ترتیب کدام گزینه است؟ 110-120. 120-110. 110-85. 95-120. 2. سوال 1 سوالات آیین نامه مقدماتی. چرا رانندگی در شب مشکل تر از روز است؟ 1- عدم تشخیص موانع و عابرین پیاده. 2- محدود شدن میدان دید طبیعی. 3- عدم استفاده کامل از ...
[SURVEY PREVIEW MODE] نمونه سوال آیین نامه مقدماتی|نمونه سوالات ...
https://www.surveymonkey.com/r/?sm...3D
Translate this page
نمونه سوال آیین نامه مقدماتی|نمونه سوالات ایین نامه مقدماتی راهنمایی رانندگی|نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی نمونه سوالات آیین نامه|نمونه سوالات آیین نامه اصلی|نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی|نمونه سوالات آیین نامه 97|نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان|نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم|نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب|نمونه ...
نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی|بانک آموزشگاه های ایران
amoozeshgaha.com/.../نمونه-سوالات-آزمون-آیین-نامه-راهنمایی-و-رانن...
Translate this page
Nov 2, 2017 - یعنی شما با خواندن و حل نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی می توانید در بار اول در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبول شوید. اگر شما نیز آزمون آیین نامه اصلی یا آزمون آیین نامه مقدماتی دارید این مقاله را تا پایان بخوانید چراکه می خواهیم با هم تعدادی از مهم ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه با جواب را بررسی کنیم.
دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اندروید | Online Survey ...
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=rCedbWC9L8Y=
Translate this page
دانلود جدیدترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال ۹۶ با جواب. دانلود نمونه سوالات آیین نامه ، سوالات آزمون اصلی آیین نامه ، نمونه سوالات فنی و آزمون مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب. قبولی ۱۰۰٪ تضمینی.
​آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی 1396
rvrl.ir/
Translate this page
آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی آپدیت 1396 + فیلم آموزش رانندگی، قبولی 100 درصدی شما در اولین آزمون، بدون یناز به مطالعه کتاب.
Searches related to سوالات آیین نامه مقدماتی
1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
برای بهبود وضع ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام داد؟

  1- رعایت قوانین ومقررات
  2- رانندگی با سرعت پایین
  3- رانندگی با احتیاط باسرعت زیاد
  4- همه موارد بالا
2. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
کدام گزینه به ترتیب اولویت صحیح است؟

  1- فرمان پلیس-تابلوها-خط کشی - چراغ راهنما
  2- فرمان پلیس-چراغ راهنما-تابلوها-خط کشی
  3- تابلوها- فرمان پلیس-چراغ راهنما-خط کشی
  4- فرمان پلیس - خط کشی - چراغ راهنما-تابلوها
3. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
خط…..خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و بمنظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذر گاه پیاده در سطح راه ترسیم میشود.

  1-زیگزاگ
  2- هاشور
  3- پارک
  4- ایست
4. سوال 1 امتیاز
تابلوی مثلث متساوی الاضلاع نشسته روی قاعده برای…..است

  1- رعایت حق تقدم
  2- هشداردهنده برای خطر
  3- ایست
  4- بازدارنده
5. سوال 1 امتیاز
تابلو به شکل پنج گوشه با نقطه راس فوقانی برای……..می باشد.

  1- ایست
  2- علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان
  3- معمولا برای علائم راهنما
  4- برای خطرات ناشی از تعمیر ونگهداری
6. سوال 1 امتیاز
آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

  1-مهارت در رانندگی
  2- آگاهی داشتن از وضعیت رانندگی دیگران
  3- مشاهده،پیش بینی،تمرکز،آگاهی،عدم حواس پرتی
  4- تفکر،موقعیت،دانش قبلی،ادب،نزاکت
7. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
کدام گزینه در مورد حداقل فاصله طول ایمن با خودروی جلوئی در شرایط برف صحیح نمی باشد؟

  1-به ازای هر 15 کیلومتر 3 طول اتومبیل
  2- به ازای هر 60کیلومتر 13 طول اتومبیل
  3- به ازای هر45 کیلومتر 9 طول اتومبیل
  4- به ازای هر 30کیلومتر 6 طول اتومبیل
8. سوال 1 امتیاز
دور زدن در کدام یک از موارد زیر ممنوع است؟

  1-پیچ ها-تقاطها
  2-خط ممتد
  3-سربالایی ها-تونل ها و پلها
  4-همه موارد بالا
9. سوال 1 امتیاز
زمان رسیدن به محل تصادف چه اقداماتی باید انجام داد؟

  1-اتومبیل را از محل حادثه کنار بکشید
  2-در صورت آتش سوزی با آب خاموش کنید
  3-موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کرده و افراد زخمی را از داخل اتومبیل خارج کرده و زخمی ها را با صحبت آرام نمایید
  4-به محض رسیدن اتومبیل دیگری ما به راه خود ادامه میدهیم
10. سوال 1 امتیاز
زمانیکه در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی بدون رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

  1-فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت می کنیم
  2-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع میکنیم
  3-ترمز میکنیم
  4-احتیاجی به رعایت فاصله در جاده دو طرفه نیست
11. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
در کدام محل نباید پارک کرد؟

  1-در15 متری تقاطع ها
  2-در ایستگاه اتوبوس
  3-خیابانهای اصلی
  4-گزینه 1 و 2
12. سوال 1 امتیاز
مفهوم شکل زیر چیست؟


  1-توقف برروی آن ممنوع است و همواره باید در مسیر مزبور وسیله نقلیه باشد
  2- قبل از محل خط کشی متوقف شده و مسیر برای حرکت دیگر خودروها باز نگه داشته شود .
  3- توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور خالی از وسیله نقلیه باشد
  4-توقف بر روی آن ممنوع نیست و همواره باید مسیر مزبور در حال عبور وسیله نقلیه باشد
13. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
چرا در سطح جاده های خیس ،برفی،لغزنده باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

  1-جهت ترمز سریع
  2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو
  3-جهت حرکت سریع
  4-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها
14. سوال 1 امتیاز
در تقاطع شکل زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟


  1- قرمز-آبی- زرد
  2- زرد-آبی-قرمز
  3- زرد-قرمز-آبی
  4- آبی-قرمز-زرد
15. سوال 1 امتیاز
بر روی یک راه لغزنده قسمت عقب اتومبیل شما به سمت راست میلغزد،چکار باید انجام دهید؟

  1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانید
  2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانید
  3- ترمز کنید وفرمان را بچرخانید
  4-از کلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده کنید
16. سوال 1 امتیاز
راننده اتومبیلی که به گذر گاه هم سطح راه آهن می رسد چه کار باید انجام دهد؟

  1- با سرعت عبور کند
  2- با دقت و مراقبت عبور کند
  3- قبل از مانع توقف کند
  4-چراغ های خطر راروشن کند
17. سوال 1 امتیاز
مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی رانندگی چیست؟

  1- حرکت مجاز-راهنمای مسیر و اماکن مذهبی
  2- هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی
  3- علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها
  4-منع کننده یا ایست
18. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
کدام یک از گزینه های زیر ناصحیح است؟

  1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است
  2- در تقاطع سبقت ممنوع است
  3- در سر پیچ های تند وسربالایی ها دور زدن ممنوع است
  4- سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است
19. سوال 1 امتیاز
حساس و میزان نبودن ترمز پائی….. و جزء جرایم رانندگی می باشد


در صورتی که فاصله شما تا اتومبیل جلویی در شب 50 متر باشد باید از ………….

  1- نور بالا استفاده کرد
  2- نور پایین استفاده کرد
  3- چراغها را خاموش کرد
  4- از نور بالا و پائین استفاده کرد
2. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمائی و رانندگی چیست ؟

  1- حرکات مجاز / راهنمای مسیر و اماکن مذهبی
  2- هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی
  3- علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها
  4- منع کننده یا ایست
3. سوال 1 امتیاز
کدام گزینه های زیر صحیح می باشند ؟

  1- سبقت گرفتن در تونل ها با رعایت نکات ایمنی بلامانع است
  2- سبقت گرفتن برای اتوبوس ها در معابر شهری ممنوع نیست
  3- در سر پیچ های تند و سر بالایی ها دور زدن ممنوع است
  4- سبقت از وسیله ای که خود در حال سبقت گرفتن است بلامانع است
4. سوال 1 امتیاز
تابلوهایی که به منظور مراکز فرهنگی و تفریحی می باشد با چه رنگ زمینه ای مشخص میگردد؟

  1-قهوه ای
  2-نارنجی
  3-زرد
  4- مشکی
5. سوال 1 امتیاز
برای گردش به چپ دست به چه حالتی باید باشد ؟

  1- به صورت عمودی
  2- فقط دست را بیرون آورید
  3- از بالا به پایین حرکت دهید
  4- حالت افقی
6. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
کدام تابلوی زیر مربوط به عبور دوچرخه است ؟

  1- 
  2- 
  3- 
  4- 
7. سوال 1 امتیاز
تابلوهای به شکل دایره با نوار حاشیه قرمز از کدام دسته تابلوها هستند؟

  1- بازدارنده یا انتظامی
  2- هشدار دهنده یا اخطاری
  3- آگاهی دهنده یا اخباری
8. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
در راه بدون جدول کناری و پارک در سربالائی ………….

  1- باید فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت ) چرخانده شود
  2- باید فرمان به راست ( موافق جهت عقربه ساعت ) چرخانده شود
  3- فرمان مستقیم نگه داشته شود
  4- 1و 3 صحیح است
9. سوال 1 امتیاز
در حریم تابلوی ایستادن ممنوع ……………….

  1- فقط برای پیاده و سوار کردن مسافر ، توقف بلامانع است
  2- برای یک لحظه هم توقف نمی کنید
  3- به هیچ وجه پارک نمیشود کرد و لی میشود توقف کرد
  4- بستگی به موقعیت دارد
10. سوال 1 امتیاز
چه عاملی میتواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کمتر کند؟

  1- وجود پشت سری
  2- کمربند
  3- صندلی مجهز به بالشتک هوا
  4- ترمز ضد قفل
11. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
در یک منطقه مسکونی به یک سرعت گیر نزدیک میشوید شما باید

  1- با همان سرعت به حرکت خود ادامه دهید
  2- از قسمت چپ جاده عبور کنید
  3- به سرعت خود بیافزایید
  4- سریعا سرعت خود را کاهش دهید
12. سوال 1 امتیاز
تابلوی زیر چه مفهومی دارد؟


  1- بن بست
  2- تقاطع هم سطح در قوس
  3- تقاطع فرعی با اصلی در قوس
  4- گردش به راست و چپ
13. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
حساس و میزان نبودن ترمز پایی ……………….جزو جرائم رانندگی میباشد

  1- یک نقص جزئی می باشد
  2- بلامانع است
  3- نقص فنی نمباشد
  4- نقص فنی محسوب می گردد
14. سوال 1 امتیاز
در شکل زیر حق تقدم با کدام وسیله است؟


  1- قرمز
  2- سفید
  3- مشکی
  4- همه با هم
15. سوال 1 امتیاز
رنگ تابلو در بزرگراه ها و آزاد را ها به ترتیب …………..

  1- سبز و آبی
  2- قرمز و آبی
  3- سبز و قرمز
  4- قرمز و نارنجی
16. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

  1- گذرگاه عابر پیاده
  2- عبور اصفال
  3- عبور پیاده ممنون
  4- عبور پیاده
17. سوال 1 امتیاز
حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در …………… است.

  1- توجه به ترافیک شهری
  2- توجه به پیچ ها در جاده
  3- اجرای فرامین پلیس
  4- تصمیم گیری به موقع
18. سوال 1 امتیاز
حق تقدم عبور عبارت است از :

  1- رعایت حقوق رانندگان دیگر
  2- اولویت عبور از چراغهای راهنما
  3- ترتیب عبور و مرور در 4 راه ها
  4- اولویت حق عبور و سیله نقلیه ای که زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا پیاده ها و بالعکس
19. سوال 1 امتیاز
در تصویر زیر به دنبال کامیون به تقاطع میرسید . کامیون با دادن علامت قصد گردش به راست را دارد . ولی به سمت چپ متمایل میشود ، چکار باید انجام داد ؟


  1- کاملا فاصله را در پشت سر او حفظ کرده و فضا را برای گردش او آزاد می گذاریم
  2- جهت سبقت به او نزدیک میشوید
  3- تصور میکنید که علامت اشتباه است و قصد گردش به چپ را دارد
  4- وقتی کامیون سرعت را کم نمود از او سبقت میگیریم
20. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
معنی تابلوی زیر چیست ؟


  1- پیچ به راست
  2- گردش به راست
  3- گردش به راست ممنوع
  4- همه موارد
21. سوال 1 امتیاز
تابلوی جاده باریک میشود کدام تابلوی زیر است ؟

  1- 
  2- 
  3- 
  4- 
22. سوال 1 امتیاز
تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟


  1- تقاطع جاده و راه آهن با راه بند نصب در 300 متری
  2- تقاطع جاده و راه آهن نصب در 300 متری
  3- تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند نصب در 300 متری
23. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
رانندگی در شب مشکل تر از روز می باشد زیرا……………..

  1- عدم تشخیص به موقع موانع و عابرین پیاده
  2- محدود شدن میدان دید طبیعی
  3- عدم استفاده از آینه های جانبی
  4- همه موارد
24. سوال 1 امتیاز
نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی …………….

  1- خلاف مقررات راهنمائی می باشد
  2- می تواند حادثه ساز باشد
  3- باید رفع اشکال گردد
  4- نقص فنی محسوب میگردد
25. سوال 1 امتیاز
باد لاستیک چرخها را در چه زمانی باید تنظیم کرد؟


  1- در زمان گرم بودن لاستیک
  2- در زمان سرد بودن لاستیک
  3- زمانیکه مسافت طولانی را طی کردیم
  4- در زمان سرد بودن هوا لاستیکها را نمی توان تنظیم باد نمود
26. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
اتومبیل شما در بزرگراه دارای نقص فنی شده تابلوی مثلثی را در چند متری قرار میدهید ؟


  1- 150 متری
  2- 50 متری
  3- 70 متری
  4- 100 متری
27. سوال 1 امتیاز
معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟


  1- توقف ممنون
  2- ایستادن ممنوع
  3- منطقه توقف ممنوع
  4- پایان منطقه توقف ممنوع
28. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
معنی تابلوی زیر چیست ؟


  1- پایان جدا کننده
  2- شروع جدا کننده
  3- هدایت مسیر با جدا کننده
  4- جریان همگرا
29. سوال 1 امتیاز
برای خروج از پارک ……………..

  1- کنترل آینه ها ، دادن علامت با چراغ راهنما ، کنترل وضعیت عبور و مرور و سپس خروج از پارک با رعایت حق تقدم
  2- با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم
  3- راهنما زده و با رعایت حق تقدم عبور خارج میشویم
  4- راهنما زده و با دست علامت می دهیم سپس از خارج میشویم
30. سوال 1 امتیاز
در کدام محل نباید پارک کرد؟

  1- در 15 متری تقاطع ها
  2- ایستگاه اتوبوس
  3- محل های غیر مجاز ( مقابل پل ها )
  4- تمام موارد
نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
  1- یک نقص جزئی میباشد
  2- بلامانع است
  3- نقص فنی نمیباشد
  4- نقص فنی محسوب میگردد
20. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در………..است

  1- عدم توجه به ترافیک شهری
  2- فرامین پلیس
  3- عدم توجه به پیچ ها در جاده
  4- عدم تصمیم گیری به موقع
21. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
حق تقدم عبور عبارت است از……

  1-رعایت حقوق رانندگان
  2- اولویت در عبور از چراغ های راهنمایی
  3- اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای که زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا از پیاده ها و بالعکس
  4-ترتیب عبور و مرور در چهارراه ها
22. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
تابلوی جاده باریک میشود کدام تابلوی زیر است ؟

  1- 
  2- 
  3- 
  4- 
23. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟

  
  
  
  
24. سوال 1 امتیاز
مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟


 

  1- سبقت ممنوع
  2- ورود ممنوع
  3- سبقت کامیون ممنوع
  4- عبور سواری ممنوع
25. سوال 1 امتیاز
مفهوم تابلو شکل زیر چیست ؟


  1- تقاطع فرعی به اصلی
  2- تقاطع
  3- دو راهی
  4- تقاطع اصلی به فرعی
26. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
تابلو جاده دو طرفه کدام است؟

  1- 
  2- 
  3- 
  4- 
27. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
تابلو خروج از آزاد راه 300 متر کدام تابلو است؟

  1- 
  2- 
  3- 
  4- 
28. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتی آیین نامه رانندگی 
مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟


  1- جاده یخبندان است
  2- زنجیر چرخ الزامی است
  3- عبور فقط با زنجیر چرخ
  4- خطر برف
29. سوال 1 امتیاز
مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟


 

  1- منطقه عبور معلولین
  2- رانندگی با ویلچر
  3- راننده معلول
  4- محدوده راننده معلول
30. سوال 1 سوالات مقدماتی آیین نامه امتحان راهنمایی و رانندگی
مفهوم شکل زیر چیست ؟


  1-خط توقف _ رانندگان باید توقف کامل نمایند و سپس با رعایت احتیاط عبور کنند
  2-خط توقف دوبله مقطع _ رانندگان از سرعت خود کم کرده و با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کنند
  3-خط مقطع _ رانندگان سرعت خود را کاهش داده و به راست گردش کنند
  4-رانندگان با سرعت و رعایت حق تقدم عبور کنند
نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی 96